Docència / Teaching


Imparteixo docència al Grau de Matemàtiques (abans a la Llicenciatura de Matemàtiques) de la Facultat de Matemàtiques i Estadística, a les titulacions d'Enginyeria de Telecomunicació i al Grau en Enginyeria Física de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona. Tamé he impartit assignatures al Master of Science in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (abans Màster de Matemàtica Aplicada) de la FME.  

I teach in the Faculty of Mathematics and Statistics, and the School of Telecommunications Engineering.  

A banda de les classes, he tingut diverses responsabilitats docents i he dirigit diversos treballs d'estudiants (treballs dirigits, projectes de fi de carrera, treballs de fi de màster).

Besides teaching I have advised several students' dissertations.

Webs d'assignatures / Webs of some courses

Tinc pàgines web personals d'algunes de les assignatures que imparteixo.  Hi podeu trobar informació i algunes publicacions docents. La major part d'aquestes publicacions són en català.  Algunes d'elles són material comú de les assignatures, creat en col·laboració amb altres professors.
Els documents són generats amb TeX (naturalment!), en mida A4 (per a imprimir en paper) o A5 (més apropiat per a la visualització en pantalla petita).

I maintain some personal web pages of my courses. There you can find information and some teaching publications, most of then written in Catalan. 
All the documents have been generated using TeX (of course!), in paper sizes A4 (for printer) or A5 (more suitable for mobile devices or booklet printing).
Algunes assignatures antigues / Some old courses Titulacions actuals [present degrees]:   GM=Grau de Matemàtiques (2009)   GT=Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (2015)   GEF=Grau en Enginyeria Física (2011)   MAMME=Master in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (2010).
Titulacions antigues [former degrees]:   ET-1992=Enginyeria de Telecomunicació (1992)   GT-2009=Graus de Telecomunicació (2009)   LM-1992=Llicenciatura de Matemàtiques (1992)   MMA-2006=Màster de Matemàtica Aplicada (2006)   DMA=Programa de doctorat de Matemàtica Aplicada.

Assignació docent / Teaching assignments


[back] Back to Xavier Gràcia's home page

Last update: 12 September 2021