UNIVERSITAT POLITÈCNICA de CATALUNYA  •  FACULTAT de MATEMÀTIQUES i ESTADÍSTICA

12804 Ampliació de Models Matemàtics de la Física

As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain; and as far as they are certain, they do not refer to reality. --- Albert Einstein

La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto.
... és a dir...
El llibre de la natura està escrit en llenguatge matemàtic. --- Galileo Galilei


Hola a tots, benvinguts a la meva pàgina sobre l'assignatura d'Ampliació de Models Matemàtics de la Física.  
Aquesta assignatura era un curs quadrimestral optatiu que formava part de l'antiga Llicenciatura de Matemàtiques de la FME.   Va ser proposada pels professors del grup de recerca de Geometria diferencial, sistemes dinàmics i aplicacions i es va impartir entre els anys 1996-2011.   Jo la vaig impartir 1/3 del temps, aproximadament.   Podeu accedir a la meva web de l'últim curs en què es va impartir.
En aquesta pàgina mantinc l'estructura d'aquella però parant especial atenció a la informació bàsica de l'assignatura i els materials elaborats.

xavier.gracia@upc.edu


De què tracta l'assignatura?

L'objectiu de l'assignatura és doble: d'una banda, explicar alguns temes bàsics d'aquesta branca de les matemàtiques i de la física anomenada mecànica analítica o mecànica clàssica; d'altra banda, introduir les eines de la geometria diferencial apropiades per a aquest fi.   Així, l'assignatura és una ampliació de Geometria Diferencial 2, i permet aprofundir en una part de Models Matemàtics de la Física.   Evidentment, per a seguir l'assignatura amb comoditat cal tenir un coneixement ampli de les assignatures relacionades, especialment GD2.

El temari correspon aproximadament als punts següents:

Horaris

Avaluació

La nota de l'assignatura s'obté a partir dels ingredients següents:

Materials de l'assignatura

Materials bàsics

Altres

Bibliografia

Altres informacions i materials


[back] Anar a la pàgina principal de Xavier Gràcia

Pàgina https://mat-web.upc.edu/people/xavier.gracia/ammf.  Creada 23 octubre 2002.  Actualitzada 18 juliol 2016.