UPC • ETSETB

230.087  Probabilitat i Estadística  
(Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, 2015)

All models are wrong, but some are useful.

--- George Box, 1978


2020 tardor 
Grup 30   teoria i problemes: Xavier Gràcia

Hola a tots, benvinguts a la meva pàgina sobre l'assignatura.
Hi podeu trobar alguns materials de l'assignatura, i també les hores de consulta, dates d'examen, informacions diverses, etc.

Temari

L'assignatura és una introducció a la probabilitat i l'estadística, i aplega alguns temes que són rellevants en l'enginyeria de telecomunicació. El programa es divideix en quatre grans temes:
  1. Teoria bàsica de la probabilitat
  2. Variables aleatòries unidimensionals
  3. Variables aleatòries multidimensionals
  4. Estadística

Avaluació

La nota de l'assignatura consta d'un 40% d'avaluació continuada i un 60% de l'examen final (o només aquest si la seva nota és més alta).

Avaluació continuada   Consta d'exàmens parcials i, eventualment, d'altres activitats.
Exàmens parcials
• dilluns 16 novembre 2020, 18h (durada aproximada 1h), aula A3.002. Temes 1 i 2.
• diluns 14 desemembre 2020, 18h (durada aproximada 1/2 h), aula A3.002. Tema 3.
Pesos: 2/3 el primer, 1/3 el segon.

Examen final   Divendres 8 gener 2021, 14:45h. 

Horaris

Classes de teoria i de problemes   Dilluns 18-20, aula A3.002; dimarts 14-15 i divendres 14-16, aula A3.001.
Període lectiu: de 14 de setembre a 22 de desembre, 2020.
Consultes   Al final de les classes.  I al meu despatx (edifici C3, despatx 206) a hores convingudes. Per email i videotrucada.

Materials de l'assignatura

Consulteu dins del campus digital Atenea, on podeu trobar el material bàsic: apunts de probabilitat i d'estadística, i llistes de problemes; també hi ha diversos materials complementaris (taules, exàmens antics, gràfiques, altres apunts, etc). El material principal és:

Bibliografia

Hi ha nombrosos llibres sobre la matèria. Els dos recomanats per la guia docent són:

Altres informacions i materials


[back] Anar a la pàgina principal de Xavier Gràcia

Pàgina https://web.mat.upc.edu/xavier.gracia/pie.  Creada 17 agost 2019.  Actualitzada 27 juliol 2021.