UPC • ETSETB

230.461  Mètodes Matemàtics 2  
(Grau en Enginyeria Física, 2011)

Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklichkeit beziehen, sind sie nicht sicher, und insofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Wirklichkeit.

(En la mesura que les proposicions de les matemàtiques es refereixen a la realitat, no són certes; i, en la mesura que són certes, no es refereixen a la realitat.)

--- Albert Einstein, Geometrie und Erfahrung, 1921


2021 tardor 
Teoria i problemes: Carles Batlle (responsable) i Xavier Gràcia

Hola a tots, benvinguts a la meva pàgina sobre l'assignatura.
Hi podeu trobar alguns materials de l'assignatura i informacions diverses.

Temari

L'assignatura és un recull de tècniques matemàtiques d'interès en física.   El programa es divideix en quatre grans temes:
  1. Funcions de variable complexa
  2. Anàlisi de Fourier
  3. Operadors diferencials lineals i funcions de Green
  4. Equacions en derivades parcials

Horaris

Classes de teoria i de problemes   De dilluns a divendres, de 14h a 15h, aula A4.002.
Període lectiu: de 13 de setembre a 22 de desembre, 2021.
Consultes   Al final de les classes.  I al meu despatx (edifici C3, despatx 206) a hores convingudes. Per email i videotrucada.

Materials de l'assignatura

Consulteu dins del campus digital Atenea, on podeu trobar el material bàsic: apunts de probabilitat i d'estadística, i llistes de problemes; també hi ha diversos materials complementaris (taules, exàmens antics, gràfiques, altres apunts, etc). El material principal és:

Bibliografia

Altres informacions i materials


[back] Anar a la pàgina principal de Xavier Gràcia

Pàgina https://web.mat.upc.edu/xavier.gracia/mm2.  Creada 27 juliol 2021.  Actualitzada 12 setembre 2021.