UPC • ETSETB

230.085  Matemàtiques de la Telecomunicació  
(Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, 2015)


2021 primavera 
Grup 40   teoria i problemes: Xavier Gràcia

Hola a tots, benvinguts a la meva pàgina sobre l'assignatura.
Hi podeu trobar els materials de l'assignatura, i també les hores de consulta, dates d'examen, informacions diverses, etc.

Temari

L'assignatura és essencialment un recull de diverses eines matemàtiques rellevants en l'enginyeria de telecomunicació:
  1. Transformada de Laplace
  2. Equacions diferencials
  3. Sèries de Fourier
  4. Transformada de Fourier
  5. Transformades de temps discret

Avaluació

La nota de l'assignatura consta d'un 40% d'avaluació continuada i un 60% de l'examen final (o només aquest si la seva nota és més alta).

Avaluació continuada   Consta de dos exàmens parcials escrits i, eventualment, d'altres activitats.

Horaris

Classes de teoria   Dimarts 14-16h (A3.202), dijous 16-18h (A4.102).
Classes de problemes   Divendres 14-15 o 17-18, segons el grup (A3.203 A4.202). 
Període lectiu: de 15 de febrer a 26 de maig, 2021.
Consultes   Al final de les classes.  I al meu despatx (edifici C3, despatx 206) a hores convingudes. Millor per Meet.

Materials de l'assignatura

Consulteu dins els campus digital Atenea, on podeu trobar el material bàsic, així com diversos materials complementaris (taules, exàmens antics, gràfiques, apunts, etc).

Materials bàsics

Altres

Bibliografia


[back] Anar a la pàgina principal de Xavier Gràcia

Pàgina https://mat-web.upc.edu/people/xavier.gracia/matel.  Creada 29 gener 2016.  Actualitzada 12 març 2021.