UNIVERSITAT POLITÈCNICA de CATALUNYA  •  FACULTAT de MATEMÀTIQUES i ESTADÍSTICA

10025 Geometria Diferencial 2   (Llicenciatura de Matemàtiques, pla 1992)


Hola a tots, benvinguts a la meva pàgina sobre l'assignatura de Geometria diferencial 2.   Aquesta assignatura era un curs quadrimestral d'introducció a les varietats diferenciables, que formava part de l'antiga Llicenciatura de Matemàtiques de la FME;  es va impartir entre els anys 1995-2011.

Jo en vaig ser professor de problemes els anys 1997-99, i de teoria els anys 2004-09.   Podeu accedir a la meva web de l'últim curs en què la vaig impartir.   En aquesta pàgina mantinc l'estructura d'aquella però parant especial atenció a la informació bàsica de l'assignatura i els materials elaborats.


Avaluació

Horaris

Materials de l'assignatura

Us agrairé que em comuniqueu qualsevol error que hi trobeu, i que m'envieu suggeriments de millora.

Materials bàsics

Complements Altres

Altres informacions i materials


[back] Anar a la pàgina principal de Xavier Gràcia

Pàgina https://mat-web.upc.edu/people/xavier.gracia/gd2.  Creada 30 gener 2004.  Actualitzada 12 setembre 2016.