UNIVERSITAT POLITÈCNICA de CATALUNYA  •  FACULTAT de MATEMÀTIQUES i ESTADÍSTICA

10018 Geometria Diferencial 1   (Llicenciatura de Matemàtiques, pla 1992)

L'assignatura de Geometria diferencial 1 era un curs quadrimestral, dedicat principalment a l'estudi de corbes i superfícies, que formava part de l'antiga Llicenciatura de Matemàtiques de la FME; es va impartir entre els anys 1994-2010.

Jo en vaig ser professor de problemes quatre vegades, entre els anys 2006 i 2010.   No en vaig fer una pàgina web pròpiament dita, però aquí vaig penjar la llista de problemes.


Materials de l'assignatura

Altres informacions


[back] Anar a la pàgina principal de Xavier Gràcia

Pàgina https://mat-web.upc.edu/people/xavier.gracia/gd1.  Creada 11 setembre 2007.  Actualitzada 18 juliol 2016.