UNIVERSITAT POLITÈCNICA de CATALUNYA  •  FACULTAT de MATEMÀTIQUES i ESTADÍSTICA

200.006 Càlcul Integral   (Grau de Matemàtiques, pla 2009)

Stokes' theorem shares three important attributes with many fully evolved major theorems:
1. It is trivial.
2. It is trivial because the terms appearing in it have been properly defined.
3. It has significant consequences.

--- Michael Spivak, Calculus on Manifolds, 1965


2018 tardor

Teoria: Xavier Gràcia   Problemes: Enric Ventura (dimarts) i Andrés Encinas (dijous)

Descripció

Hola a tots, benvinguts a la meva pàgina sobre l'assignatura. Hi podeu trobar materials i informacions diverses (horaris, dates d'exàmens, etc).

Aquesta assignatura és la continuació de les assignatures d'anàlisi del primer curs, i està especialment centrada en la noció d'integral.

  1. Sèries numèriques i integrals impròpies
  2. Integració en diverses variables
  3. Integrals de línia i de superfície
  4. Els teoremes de l'anàlisi vectorial
  5. Formes diferencials i teorema de Stokes

Avaluació

La nota final de l'assignatura s'obté principalment a partir de la nota de l'examen parcial (30%) i l'examen final (70%), o aquesta sola si és més gran que la primera.
Els exàmens consten de teoria (20-25%) i diversos problemes (75-80%).  La part de teoria consisteix en diverses qüestions breus.  Per a la part de problemes es pot dur un formulari d'un full.

Examen parcial: dijous 25 octubre 2018, 9:00h, aula S02.

Examen final: dimarts 8 gener 2019, 9:00h, aula S02.
Horari de consultes abans de l'examen: dilluns 7, de 12h a 13:30h, al meu despatx a la FME; i a d'altres hores convingudes (en tal cas en el vostre missatge feu una proposta de dia+hora).

Examen extraordinari: dimecres 3 juliol 2019, 15:00h, aula 002.

Horaris

El període de classes abraça del 12 de setembre al 21 de desembre.

Classes de teoria: dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 10 (grups AB) i de 8 a 9 (grup C), aula S04.
Classes de problemes: dimarts i dijous, de 8 a 9 aula S04 (grup C), de 9 a 10 aula S04 (grup A) i de 10 a 11 aula S05 (grup B).

Consultes:  durant aquest quadrimestre em podeu trobar dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 11:30, al despatx 417 de la FME; també podem quedar a altres hores convingudes.

Materials de l'assignatura

Podeu trobar-los al campus digital Atenea a mesura que estiguin disponibles.
ATENCIÓ! aquests fitxers canviaran properament. Altres

Altres informacions


[back] Anar a la pàgina principal de Xavier Gràcia

Pàgina https://mat-web.upc.edu/people/xavier.gracia/calint.  Creada: 12 setembre 2013.  Actualitzada: 15 febrer 2019.