UPC • ETSETB

230.001  Càlcul  
(Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, 2015)

2016 primavera 
Grup 30   teoria i problemes: Xavier Gràcia

Hola a tots, benvinguts a la meva pàgina sobre l'assignatura.
Hi podeu trobar els materials de l'assignatura, i també les hores de consulta, dates d'examen, informacions diverses, etc.

Temari

L'assignatura és essencialment un curs clàssic de càlcul en una variable.  Se segueix un llibre de text, el Calculus de Spivak.  Tot i així, el curs està orientat a la resolució d'exercicis.
 1. Nombres reals
 2. Nombres complexos
 3. Funcions
 4. Límits
 5. Continuïtat
 6. Derivades
 7. Aplicacions de la derivada
 8. Funcions inverses
 9. Integrals
 10. Primitives
 11. Integrals impròpies
 12. Polinomis de Taylor
 13. Successions i sèries

Avaluació

La nota de l'assignatura consta d'un 40% d'avaluació continuada i un 60% de l'examen final (o només aquest si la seva nota és més alta).

Avaluació continuada   Consta de dos exàmens parcials escrits (cadascun 15% de la nota), i de diversos tests (tots ells 10% de la nota) al campus digital Atenea.

Exàmens parcials (durada aproximada 1h30min):
• dimecres 6 abril 2016, 11:30h, aules A2.001 i A2.002
• dimecres 11 maig 2016, 11:30h, aules A2.002 i A3.002

Tests (durada 15 min): s'avisen prèviament; es contesten a classe amb un dispositiu mòbil.

Examen final   Dimarts 7 juny 2016, 11:15-14:15h.  Horari de consultes abans de l'examen: divendres 3 i dilluns 6, de 12:00 a 14:00.

Horaris

Classes de teoria i de problemes   Dilluns 15-16, dimarts 14-16 i divendres 14-16;  aula A4105. 
Període lectiu: de 15 de febrer a 25 de maig, 2016.
Consultes   Al final de les classes.  I al meu despatx (edifici C3, despatx 206) a hores convingudes.

Materials de l'assignatura

Es poden trobar al campus digital Atenea; allà hi ha altres materials, així com enllaços a pàgines web d'interès.

Materials bàsics

Altres

Bibliografia


[back] Anar a la pàgina principal de Xavier Gràcia

Pàgina https://mat-web.upc.edu/people/xavier.gracia/calcul.  Creada 8 setembre 2011.  Actualitzada 18 juliol 2016.