U N I V E R S I T A T   P O L I T È C N I C A   d e   C A T A L U N Y A   •   T E L E C O M   B C N

230.006  Càlcul Avançat
(graus d'enginyeria de telecomunicació, pla 2009)


2013 tardor

Grup 60   teoria i problemes: Xavier Gràcia

Hola a tots, benvinguts a la meva pàgina sobre l'assignatura.  

L'assignatura de Càlcul Avançat dels graus d'enginyeria de telecomunicació de l'ETSETB encara està en procés de consolidació i encara fa ús d'alguns materials provinents de l'antic títol d'enginyeria de telecomunicació, principalment de l'assignatura d'Anàlisi Vectorial.

Avaluació

La nota de l'assignatura consta d'un 40% d'avaluació continuada i un 60% de l'examen final (o només aquest si la seva nota és més alta).

Avaluació continuada   Dos exàmens parcials; eventualment es tindran en compte exercicis i treballs proposats a classe. Dates:
Primer parcial: dimarts 29 d'octubre, de 17 a 18h, aula a determinar.
Segon parcial: dimarts 10 de desembre, de 17 a 18h, aula A4002.
Notes del segon parcial i d'avaluació de classe, penjades a l'Atenea.

Examen final   Dimecres 8 de gener del 2014, 11:15h-14:15h. 
Consultes abans de l'examen: dimarts 31 de desembre i dimarts 7 de gener de 12 a 14 al meu despatx; si necessiteu un altre horari envieu-me un email per quedar.

Calendari i horaris

Període de classes:   del 12 de setembre fins el 20 de desembre del 2013.
Horari:   dl 16-18, dt 17-18 i dv 14-16; aula A4-102.
Consultes:   Al final de les classes.  I al meu despatx (edifici C3, despatx 206) a hores convingudes.

Temari

Materials de l'assignatura

Materials bàsics Altres Us agrairé que em comuniqueu qualsevol error que hi trobeu, i que m'envieu suggeriments de millora.

Altres informacions i materials


[back] Anar a la pàgina principal de Xavier Gràcia

Pàgina https://mat-web.upc.edu/people/xavier.gracia/acal.  Creada 22 febrer 2011.   Actualitzada 18 juliol 2016.