Imma Gálvez Carrillo

Imma Gálvez Carrillo

Maria Immaculada (Imma) Gálvez Carrillo
Departament de Matemàtiques
Secció ESEIAAT-FOOT
ESEIAAT (formerly EET and ESTSEIAT)


Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici TR1-Palau d'Indústries-Carrer Colom,1
08222 Terrassa
Spain


Tel: +34 937398012
Fax: +34 937398325

Barcelona Graduate School of Mathematics

Escola Superior d'Enginyeries Industrials, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)

Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

Directori UPC

Futur UPC

Curriculum vitae


Recerca

Grups i projectes actuals

actualitzat:  02/2016

Organitzadora del:
Seminari de Geometria Algebraica UB-UPC

Geometria de varietats i aplicacions 2014-SGR-634
MTM2013-42178-P Homotopía Estructurada
GTAB Grup de Topologia Algebraica de Barcelona 2009-SGR-119

Projectes recents

MTM2010-20692. Análisis local en grupos y espacios topológicos
Grup de Recerca UPC EGSA - Equacions Diferencials, Geometria, Sistemes Dinàmics i de Control, i Aplicacions
MTM2012-38122-C03-01, Geometría algebraica, simpléctica, aritmética y aplicaciones
MTM2010-15831 Homotopía de orden superior en álgebra y geometría

Publicacions

actualitzat:  02/2016

Tesis

updated:  10/2014
 • Maria Immaculada Gálvez Carrillo: "Modular invariants for manifolds with boundary". Tesi Doctoral UAB (2001) [TDX].
 • Maria Immaculada Gálvez Carrillo: "Funcions modulars associades a classes de cobordisme de varietats". Tesina UAB (1996) [ pdf]

Prepublicacions

updated:  02/2016
 • Imma Gálvez-Carrillo, Joachim Kock, Andrew Tonks: "Decomposition spaces, incidence algebras and Möbius inversion III: the decomposition space of Möbius intervals". [arxiv].
 • Imma Gálvez-Carrillo, Joachim Kock, Andrew Tonks: "Decomposition spaces, incidence algebras and Möbius inversion II: completeness, length filtration, and finiteness". [arxiv].
 • Imma Gálvez-Carrillo, Joachim Kock, Andrew Tonks: "Decomposition spaces, incidence algebras and Möbius inversion I: basic theory". [arxiv].
 • Imma Gálvez-Carrillo, Joachim Kock, Andrew Tonks: "Decomposition spaces, incidence algebras and Möbius inversion". (omnibus preliminary version) [arxiv].
 • Imma Gálvez-Carrillo, Vassily Gorbounov, Zain Shaikh, Andrew Tonks: "The Berkovits Complex and Semi-free Extensions of Koszul Algebras ".
 • to appear in Annales Scientifiques de la Faculté des Sciences de Toulouse [http://afst.cedram.org]

Alguns treballs recents en progrés

updated:  10/2014
 • Imma Gálvez-Carrillo, Ralph Kaufmann, Andrew Tonks: "Three Hopf algebras and their common simplicial and categorical background".
 • Natàlia Castellana, Imma Gálvez-Carrillo, Andrew Tonks: "Artin theorem for fusion systems".
 • Carles Casacuberta, Imma Gálvez-Carrillo: "Cohomological localization towers".

Estudiants

updated: 10/2014
 • Leandro Lombardi (Universidad de Buenos Aires), codirigit amb Marco Farinati (UBA), defensa de tesi 31/03/2014, ara becari postdoctoral CONICET a l' Instituto de Cálculo, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.

Algunes xerrades recents

actualitzat: 02/2016

Alguns pòsters recents

actualitzat: 06/2013

Cursos avançats

actualitzat: 10/2014
 • Imma Gálvez: Differential geometry from a simplicial point of view. [ ] (STORM-London Metropolitan University, Londres, Part I: 19-23 d'agost de 2013, Part II: 18-22 d'agost de 2014 ).
 • Imma Gálvez, Andrew Tonks, Leandro Lombardi: Álgebras de vértices, opéradas y complejo de De Rham quiral. [ pdf] (UBA-Buenos Aires-2009-UB-Barcelona-2010).

Activitats organitzades

actualitzat: 02/2016

Docència actual

actualitzat: 02/2016

Curs 2015-2016