Lali Barrière · teaching publications

Llibres

 • Fonaments Matemàtics 1. L. Barrière, C. Dalfó, S. Gago, M. Heymann, E. Tramuns. Edicions UPC, Barcelona 2007. ISBN: 978-84-8301-907-8.
 • Fonaments Matemàtics 1. Problemes resolts. L. Barrière. Edicions UPC, Barcelona 2007. ISBN: 978-84-8301-928-3.
 • Introducció a la Lògica. L. Barrière, M. Claverol. Col·lecció Aula Politècnica, Matemàtica i Estadística. Edicions UPC, Barcelona 2006. ISBN: 84-8301-896-5.

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels

Grau en Enginyeria Telemàtica (Enginyeria de Xarxes i d'Internet), Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, Grau en Enginyeria d'Aeronavegació, Grau en Enginyeria d'Aeroports. Pla d'Estudis 2009.

Ampliació de matemàtiques (Aeronavegació - Aeroports)

 • Tema 1. Integrals dobles i triples. L. Barrière, juny 2017.
 • Tema 2. Integrals de línia. L. Barrière, juny 2017.
 • Tema 3. Integrals de superfície. L. Barrière, juny 2017.
 • Tema 4. Teoremes vectorials. L. Barrière, juny 2017.
 • Tema 5. Sèries de Fourier. L. Barrière, juny 2017.
 • Tema 6. Transformada de Fourier. L. Barrière, juny 2017.

Càlcul (Telemàtica - Telecomunicació)

El temari d'aquesta assignatura ha variat lleugerament el curs 2016-17. Els apunts que trobareu a continuació contenen el temari actualitzat. En el tema 5, s'ha mantingut la part d'integrals de dues variables, que actualment no es fa en l'assignatura.

 • Tema 1. Nombres complexos i polinomis. L. Barrière i Josep M. Olm, setembre 2016.
 • Tema 2. Equacions i gràfiques. L. Barrière i Josep M. Olm, setembre 2016.
 • Tema 3. Derivació de funcions d'una variable. L. Barrière i Josep M. Olm, setembre 2016.
 • Tema 4. Integració de funcions d'una variable. L. Barrière i Josep M. Olm, setembre 2016.
 • Tema 5. Funcions de dues variables. L. Barrière i Josep M. Olm, setembre 2016.

Probabilitat i estadística (Telemàtica - Telecomunicació)

 • Resum de teoria de cues. L. Barrière, desembre 2015.
 • Resum de mostres i estimació. L. Barrière, desembre 2015.

Escola Politècnica Superior de Castelldefels (actualment EETAC)

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació i Enginyeria Tècnica d'Aeronàutica. Pla d'Estudis 2000.

Fonaments de Matemàtiques 1 (Des del curs 2004-2005)

 • Integrals d'una variable. Material per a l'aprenentatge cooperatiu. L. Barrière. Febrer 2006 (21 pàgines).

Aspectes Matemàtics de les Telecomunicacions (Curs 2005-2006)

 • Aspectes Matemàtics de les Telecomunicacions. Criptografia. L. Barrière. Juny 2006 (21 pàgines).
 • Aspectes Matemàtics de les Telecomunicacions. Teoria de grafs L. Barrière. Juny 2006 (20 pàgines).

Fonaments de Matemàtiques 1 (Del curs 2001-2002 al curs 2003-2004)

 • Fonaments matemàtics 1. Transparències de classe. L. Barrière. Setembre 2003 (79 pàgines).
 • Fonaments matemàtics 1. Problemes resolts. L. Barrière. Setembre 2003 (50 pàgines).
 • Els nombres enters. L. Barrière. Setembre 2003 (7 pàgines).
 • Límits de funcions de diverses variables. L. Barrière. Setembre 2003 (5 pàgines).
 • Extrems de funcions de diverses variables. L. Barrière. Setembre 2003 (3 pàgines).
 • Representació amb MAPLE de funcions de dues variables. L. Barrière. Setembre 2003 (Fitxer MAPLE).

Fonaments de Matemàtiques 2 (Curs 2001-2002 i curs 2003-2004)

 • Fonaments matemàtics 2. Transparències de classe. L. Barrière. Febrer 2004 (57 pàgines).
 • Transformada de Laplace. L. Barrière. Febrer 2004 (7 pàgines).
 • Solucions dels controls de classe. L. Barrière. Juny 2004 (14 pàgines).
 • Solució de l'examen final. L. Barrière. Juny 2004 (2 pàgines).
 • Problemes resolts de sistemes d'equacions diferencials lineals. L. Barrière. Abril 2004 (4 pàgines).
 • Problemes resolts de sèries de Fourier. L. Barrière. Abril 2004 (6 pàgines).
 • Desigualtat de Bessel i relació de Parseval. L. Barrière. Febrer 2002 (2 pàgines).

Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú

 • Resum teòric i problemes de Matemàtica Discreta. L. Barrière, M. Claverol. Juny 2000 (33 pàgines).
 • Repàs d'àlgebra i Equacions Diferencials. L. Barrière. Febrer 2000 (5 pàgines).
 • L'exponencial d'una matriu quadrada. E. Barrière, E. Fossas, I. Massana, N. Ybern, M. Zaragozá. (21 pàgines).