Lali Barrière · projects advising

Here is the list of my current, offered and finished projects, as a Professor at the UPC. This page is in Catalan, which is my teaching language.

Projectes en curs

Ofertes de projectes

Podeu trobar les ofertes a la pàgina web de l'EETAC.

Projectes llegits

Escola d'Enginyeria de Telecomunicaci— i Aeroespacial de Castelldefels, UPC

  • Robert Pinedo López. Interacció per a aplicacions creatives amb el dispositiu Kinect. 23 de febrer de 2017, Treball Final de Mˆster. Qualificació: notable 8.

Escola Politècnica Superior de Castelldefels, UPC

  • Sergi Martínez. Interacció amb una càmera des de Processing. 23 de juliol de 2009. Qualificació: notable 7.5.
  • Joana Sansaloni. Simulació de sistemes de partícules i generació de moviment orgànic amb Processing. 17 de juliol de 2009. Qualificació: matrícula d'honor 10.
  • Marc Gàlvez. Vídeo interactiu amb Processing. 23 d'octubre de 2008. Qualificació: Excel·lent, 9.5.
  • Ciara Martínez. Desplegament autònom de sensors en una malla. Simulació. 18 de juliol de 2008. Qualificació: Excel·lent, 9.5.
  • Jaume Casado Ruiz. Desenvolupament de l'aplicació Web de Medicina Laboral i de la documentació completa del seu funcionament. 10 de març de 2006. Qualificació: Excel·lent, 9.5.
  • Francisco Liria Berruezo. Suite de marketing on-line per a PYMES. 13 de juliol de 2005. Qualificació: Matrícula d'honor, 10.

Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú, UPC

  • Francesc Díaz. Teoria de grafs. Software didàctic mitjançant Visual Basic. 26 de juny de 1998. Qualificació: notable 7.
  • Jesús G. Hernández Manzanedo. Utilización de algoritmos genéticos en la representación en el plano de grafos para su aplicación al layout de circuitos. 15 de setembre de 1997. Qualificació: Matrícula d'Honor 10.

Projectes de recerca

  • L'espectre laplacià del producte jeràrquic de grafs. Projecte final del DocCourse en Combinatòria i Geometria: Combinatòria Additiva, CRM, gener a març de 2008. Estudiant: Domingo Quiroz.