Joan-C. Lario

Departament de Matemàtiques

UPC, Barcelona


Facultat de Matemàtiques i Estadística
Pau Gargallo 5
E-08028 Barcelona
Telèfon: 34 93 413 7686
Fax: 34 93 413 7701
E-mail: joan.carles.lario@upc.edu

Seminari de Teoria de Nombres


Small Finite Groups: subgroup lattices and Galois realizations


CM-computations: a horizontal page


Diophantine Stability


Publicacions


CV (resum)


Participació en Projectes Científics subvencionats


Direcció tesis doctorals


Direcció tesis de master i fi de grau


Conferències, comunicacions i cursos


Darrera actualització: Agost 29, 2021