I'm Associate Professor on Applied Mathematics at the Department of Mathematics of the Universitat Politècnica de Catalunya.

My research turns around MATHEMATICAL NEUROSCIENCE and DYNAMICAL SYSTEMS. I belong to the research group of Dynamical Systems at the UPC and the thematic network on Computational Neuroscience at the CRM.

Currently, I'm teaching in two centers inside the UPC: the EPSEB (Barcelona School of Building Construction) and the FME (School of Mathematics and Statistics).

You are invited to visit the tabs on Research, Teaching and Miscellaneous of this web site to know more about my work and some curiosities.

Sóc Professor Titular de Matemàtica Aplicada al Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya.

La meva recerca gira al voltant de la NEUROCIÈNCIA MATEMÀTICA i els SISTEMES DINÀMICS. Pertanyo al grup de recerca de Sistemes Dinàmics de la UPC i a la xarxa temàtica sobre Computational Neuroscience del CRM.

Actualment, exerceixo la meva docència en dos centres de la UPC: l'EPSEB (Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona) i l'FME (Facultat de Matemàtiques i Estadística).

Us convido a visitar els apartats de Recerca, Docència i Miscel·lània d'aquesta web per conèixer millor la meva feina i algunes curiositats.